ÚvodReference Vybrané reference Rekonstrukce požární nádrže Dolní Loučky m.č. Střemchoví

Rekonstrukce požární nádrže Dolní Loučky m.č. Střemchoví

Rekonstrukce požární nádrže Dolní Loučky m.č. Střemchoví

Celková dotace:

1 668 000 Kč

MZE 129 293 Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí
Žadatel: Obec Dolní Loučky

Projekt řešil opravu stávající pož. nádrže technologií "vbetonování" nové vodotěsné nádrže o tloušťce stěny min. 200 mm, přičemž stávající konstrukce původní nádrže bude použita jako ztracené bednění. Jedná se o objekt železobetonové monolitické nádrže o rozměrech 14x17m, odstupňované hloubky 1,6 - 2,2m.  Stávající nátok a odtok z požární nádrže zůstaly po jejich vyčištění zachovány.