ÚvodReference Vybrané reference Rekonstrukce jídelny a zázemí kuchyně ZŠ a MŠ Kašava

Rekonstrukce jídelny a zázemí kuchyně ZŠ a MŠ Kašava

Rekonstrukce jídelny a zázemí kuchyně ZŠ a MŠ Kašava

Celková dotace:

10 374 127 Kč

Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR (MF)
Žadatel: Obec Kašava

Projekt byl zaměřen na stavební úpravy stávající budovy školy, a to vnitřní zázemí, a především výměnu technologií VZT a kuchyňských spotřebičů. Realizace akce nebyla zaměřena na zvýšení kapacity stravovacího zařízení ale na jeho rekonstrukci a odstranění nevyhovujícího současného stavu. Rekonstrukce byla zaměřena především výměnu technologie gastronomie v kuchyni a VZT, na kterou navazovaly stavební práce v podobě výměny podlahy, u které došlo k výraznému zlepšení protiskluznosti a instalaci nových podhledů.