ÚvodReference Vybrané reference Průzkumné vrty pro vyhledání nových zdrojů pitné vody pro obce mikroregionu Babicko

Průzkumné vrty pro vyhledání nových zdrojů pitné vody pro obce mikroregionu Babicko

Průzkumné vrty pro vyhledání nových zdrojů pitné vody pro obce mikroregionu Babicko

Celková dotace:

2 790 000 Kč

Operační program životní prostředí
V rámci projektu byly vybudovány dva průzkumné hydrogeologické vrty, byly provedeny hydrodynamické zkoušky a laboratorní stanovení, geofyzikální průzkum a mapování.
Realizací projektu došlo k rozšíření přístupu k zásobám pitné vody využitelných k zásobování obyvatel 6 obcí Sdružení obcí a v budoucnosti ke zvětšení kapacity stávajícího vodovodu a umožnění přístupu dalším obcím k existujícímu vodovodu.