ÚvodReference Vybrané reference Protipovodňový výstražný systém a povodňový plán města Jevíčko

Protipovodňový výstražný systém a povodňový plán města Jevíčko

Protipovodňový výstražný systém a povodňový plán města Jevíčko
Operační program životní prostředí
Cílem projektu je zabezpečení rychlého informování obyvatelstva podél Žlíbeckého potoka a ozvučení záplavového území obce Jevíčka místním informačním systémem (bezdrátovým rozhlasem) a  vypracování digitálního povodňového plánu. V rámci projektu dojde k vybudování řídícího pracoviště, instalace venkovních bezdrátových přijímačů, ultrazvukového hladinoměru s řídící jednotkou napojenou jak přes GSM sítě, tak pomocí obousměrného radiového signálu.