ÚvodReference Vybrané reference Předcházení vzniku bioodpadu v obci Štítná nad Vláří – Popov

Předcházení vzniku bioodpadu v obci Štítná nad Vláří – Popov

Předcházení vzniku bioodpadu v obci Štítná nad Vláří – Popov

Celková dotace:

1 452 345 Kč

Operační program Životní prostředí
Žadatel: Obec Štítná nad Vláří-Popov

Cílem projektu je předcházet vzniku biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a to prostřednictvím domácích kompostérů pro občany.  Bioodpad tvoří významnou část odpadů, nachází se ve směsném komunálním odpadu, tvoří černé skládky nebo je pálen. Pořízením kompostérů pro občany dojde k přiblížení sběrného místa a občané tak budou moci kompostovat zeleň takřka z pohodlí domova. Projekt přispěje ke zlepšení nakládání s bioodpadem a zároveň také k jeho následnému stoprocentnímu využití.