ÚvodReference Vybrané reference Pořízení elektrobusů a CNG autobusů pro ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Pořízení elektrobusů a CNG autobusů pro ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Pořízení elektrobusů a CNG autobusů pro ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Celková dotace:

24 984 730 Kč

IROP
Žadatel: ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

V rámci projektu došlo k pořízení dvou silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti využívajících jako palivo stlačený zemní plyn (CNG) a dvou silničních bezemisních vozidel využívajících alternativní palivo - elektřinu. Všechna vozidla jsou řešena jako nízkopodlažní a bezbariérová. Cílem projektu je posílit udržitelné formy dopravy, snížit zátěže plynoucí z individuální automobilové dopravy a navýšit kapacitu pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.