ÚvodReference Vybrané reference Podpora zaměstnanosti v Charitě Uherský Brod

Podpora zaměstnanosti v Charitě Uherský Brod

Podpora zaměstnanosti v Charitě Uherský Brod

Celková dotace:

1 298 800 Kč

OPZ
Žadatel: Charita Uherský Brod

Projekt Podpora zaměstnanosti v Charitě Uherský Brod cílila na pomoc osobám, které se ocitly v tíživé životní situaci. Projekt podpoří 10 osob z cílové skupiny ke vstupu nebo návratu na trh práce, z čehož 3 osoby měly možnost absolvovat kurz Pracovník v sociálních službách a následně byly zaměstnány v charitě Uherský Brod.