ÚvodReference Vybrané reference Podomí - rekonstrukce chodníků podél silnic II/379 a III/37924

Podomí - rekonstrukce chodníků podél silnic II/379 a III/37924

Podomí - rekonstrukce chodníků podél silnic II/379 a III/37924

Celková dotace:

3 572 422 Kč

IROP
Žadatel: Obec Podomí

Cílem projektu byla rekonstrukce chodníků podél silnic II/379 a III/37924 v obci Podomí a jejich napojení na stávající infrastrukturu pro pěší v obci. Rekonstrukcí došlo k vytvoření uceleného a bezpečného systému pěších tras v obci Podomí. Součástí realizace je také vybudování místa pro přecházení k budově obecního úřadu.