ÚvodReference Vybrané reference Podnikatelské inovační centrum Zlín

Podnikatelské inovační centrum Zlín

Podnikatelské inovační centrum Zlín
Phare 2009 – I.část
Realizací projektu byla provedena kompletní rekonstrukce objektu č. 23 v Průmyslovém areálu ve Zlíně včetně dalších souvisejících drobných objektů v okolí. Jedním z prioritních cílů města je regenerace a revitalizace průmyslového areálu ve Zlíně. Jedním z dílčích
projektů bylo vybudování PIC jako základního prvku revitalizace a rozvoje podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky ve Zlíně.