ÚvodReference Vybrané reference Oprava vodní nádrže Žabec v Bukovince

Oprava vodní nádrže Žabec v Bukovince

Oprava vodní nádrže Žabec v Bukovince

Celková dotace:

532 000 Kč

MZE 129293 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích
Žadatel: Obec Bukovinka

Předmětem projektu byla oprava  stávající malé vodní nádrže Žabec v intravilánu obce Bukovinka, během realizace projektu došlo k odstranění nahromaděných sedimentů na dně nádrže a dále došlo k celkové revitalizaci břehů rybníčka jejich zpevněním lomovým kamenem. Objem vodní nádrže při zásobní hladině činí po realizaci projektu cca 330 m3 vody.