ÚvodReference Vybrané reference Oprava povrchu vozovky – ul. Ke Skalce

Oprava povrchu vozovky – ul. Ke Skalce

Oprava povrchu vozovky – ul. Ke Skalce

Celková dotace:

2 104 215 Kč

Program rozvoje regionů 2019+ (MMR)
Žadatel: Město Fryšták

Jednalo se o opravu místní komunikace ul. Ke Skalce v délce 1 180 m ve městě Fryšták. Realizace projektu spočívala ve vyfrézování stávajícího povrchu, vyspravení povrchu a položení nové vrstvy. Realizací projektu se tak zlepšil celkový technický stav komunikace.