ÚvodReference Vybrané reference Oprava podlahy Tělocvičny – ZŠ Ořechov

Oprava podlahy Tělocvičny – ZŠ Ořechov

Oprava podlahy Tělocvičny – ZŠ Ořechov

Celková dotace:

696 581 Kč

Program rozvoje regionů 2019+ (MMR)
Žadatel: Obec Ořechov

Předmětem projektu byla oprava stávající podlahy tělocvičny – byla provedena demontáž stávající podlahy z dřevěných parket. Součástí prací bylo dále výměna termostatických ventilů a výměna armatur na patě otopné větve pro tělocvičnu. Cílem projektu byla modernizace tělocvičny základní školy.