ÚvodReference Vybrané reference Oprava kaple Bohuslávky

Oprava kaple Bohuslávky

Oprava kaple Bohuslávky

Celková dotace:

221 447 Kč

MZE 129 662 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků
Žadatel: Obec Bohuslávky

Jedná se o opravu kaple, která je umístěna na návsi obce Bohuslávky, v prostoru vedle Obecního úřadu a spolu s touto budovou tvoří dominantu návsi. Vnější úpravy zahrnovaly odvodnění základového zdiva drenážními trubkami a opravu fasády, uvnitř kaple byla provedena oprava zvětralých omítek a následné vymalování celé kaple. Provedenými úpravami došlo nejen ke zlepšení vzhledu kaple a tím celé návsi v obci, ale především se zabránilo dalšímu chátrání této památky místního významu a dojde k podstatnému prodloužení její životnosti.