ÚvodReference Vybrané reference Obnova střechy obecního úřadu v obci Petrůvka

Obnova střechy obecního úřadu v obci Petrůvka

Obnova střechy obecního úřadu v obci Petrůvka

Celková dotace:

2 015 813 Kč

Program rozvoje regionů 2019+ (MMR)
Žadatel: Obec Petrůvka

Projekt byl zaměřen na výměnu krovů a rekonstrukci střechy obecního úřadu, do které zatékalo. Díky nové střeše může obec nyní využívat i dříve nevyužívané půdní prostory.