ÚvodReference Vybrané reference Obnova školního hřiště Zbraslav

Obnova školního hřiště Zbraslav

Obnova školního hřiště Zbraslav

Celková dotace:

4 309 807 Kč

Program rozvoje regionů 2019+ (MMR)
Žadatel: Obec Zbraslav

Stručný popis: Akce byla zaměřena na výstavbu venkovního vícefunkčního hřiště s umělým povrchem, běžecké dvoj dráhy (tartan) s doskočištěm pro skok do dálky, doplnění ochranných sítí okolo hřiště a realizaci zpevněných ploch. Cílem bylo vytvoření moderního školního hřiště, které bude využíváno pro výuku tělesné výchovy a bude také přístupné veřejnosti.