ÚvodReference Vybrané reference Obecní úřad Písečná a Mateřská školka v pasivním standardu - Změna stavby před dokončením

Obecní úřad Písečná a Mateřská školka v pasivním standardu - Změna stavby před dokončením

Obecní úřad Písečná a Mateřská školka v pasivním standardu - Změna stavby před dokončením

Celková dotace:

2 063 386 Kč

61.výzva MŽP, PO 5, SC 5.2 pro OPŽP 2014 – 2020
Žadatel: Obec Písečná

Předložený projekt řeší 1.etapu  projektu výstavby společného objektu Obecního úřadu a Mateřské školky , tedy pouze novostavbu Obecního úřadu v obci Písečná v pasivním standartu. Změnou stavby před dokončením je ošetřena  předpokládaná etapizace stavby (1.etapa OÚ,  2. etapa MŠ) s tím, že navržené konstrukční řešení výstavby objektu tuto etapizaci umožňuje. Dispozici objektu Obecního úřadu tvoří 2 kanceláře, zádveří, archiv, tech. zázemí a bezbariérové WC pro veřejnost, o celkové podlahové ploše 118 m2.