ÚvodReference Vybrané reference Modernizace sběrného dvora v obci Bánov

Modernizace sběrného dvora v obci Bánov

Modernizace sběrného dvora v obci Bánov

Celková dotace:

1 585 713 Kč

OPŽP
Žadatel: Obec Bánov

V rámci projektu proběhla modernizace objektu sběrného dvora a doplnění jeho nedostatečné kapacity. Modernizace sběrného dvora spočívala v drobných stavebních úpravách, tak aby sběrný dvůr efektivně sloužil svému účelu. V rámci projektu bylo pořízeno 9 velkoobjemových kontejnerů pro separaci dalších druhů odpadů: papír, plasty, stavební suť a bioodpad.