ÚvodReference Vybrané reference Modernizace odborného technického vzdělávání v ZŠ Vizovice

Modernizace odborného technického vzdělávání v ZŠ Vizovice

Modernizace odborného technického vzdělávání v ZŠ Vizovice

Celková dotace:

1 178 136 Kč

IROP (2.výzva MAS Vizovicko a Slušovicko-IROP-Vzdělávání)
Cílem projektu bylo zvýšení kvality odborného vzdělávání na Základní škole Vizovice, a to díky modernizaci polytechnické učebny. Jedná se o učebnu dílen, do které byl zakoupen potřebný nábytek a vybavení pro odbornou výuku.