ÚvodReference Vybrané reference Modernizace a rozvoj MHD ve Zlíně a Otrokovicích využitím specifického vozového parku

Modernizace a rozvoj MHD ve Zlíně a Otrokovicích využitím specifického vozového parku

Modernizace a rozvoj MHD ve Zlíně a Otrokovicích využitím specifického vozového parku

Celková dotace:

60 295 000 Kč

Společný regionální operační program
Realizací projektu došlo k rozvoji stávající městské hromadné dopravy v regionu Zlína a Otrokovic. Nově bylo pro MHD zpřístupněno nové katastrální území Želechovice. V rámci projektu bylo pořízeno 8 specifických trolejbusových vozů, které slouží pro přepravu obyvatel v okrajových a hůře dostupných částí obsluhovaného regionu. Využíváním specifických vozů vznikla služba zaměřená na potřeby handicapovaných obyvatel, zejména osob s omezenou schopností pohybu a orientace.