ÚvodReference Vybrané reference Komunitní centrum Hostětín

Komunitní centrum Hostětín

Komunitní centrum Hostětín

Celková dotace:

9 660 667 Kč

IROP
Žadatel: Obec Hostětín

Cílem projektu bylo vytvořit podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, rekreačních aktivit, kulturních a vzdělávacích aktivit v obci Hostětín tak, aby byly poskytovány služby a aktivity pro maximální možný počet klientů a návštěvníků prostřednictvím vzniku Komunitního centra Hostětín.