ÚvodReference Vybrané reference Karolín – Rekonstrukce požární zbrojnice

Karolín – Rekonstrukce požární zbrojnice

Karolín – Rekonstrukce požární zbrojnice

Celková dotace:

2 938 019 Kč

MV GŘ HZS výzva JSDH-V3-2019 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
Žadatel: Obec Karolín

Projekt řeší kompletní rekonstrukci stávající požární zbrojnice a přístavbu jednoho garážového stání, rekonstrukci střešního pláště celého objektu spolu s výměnou obvodových výplní. Realizací projektu (01/2020 – 08/2020) bylo  vytvořeno odolné zázemí pro výkon činnosti zásahové jednotky a kvalitní zázemí pro uskladnění veškeré zásahové techniky tak, aby nebyla ohrožena vlivy vedoucí k jejímu zvýšenému opotřebení, zhoršení jejích vlastností a snížení akceschopnosti jednotky.