ÚvodReference Vybrané reference Hřiště pro všechny Lípa

Hřiště pro všechny Lípa

Hřiště pro všechny Lípa

Celková dotace:

2 000 000 Kč

MMR PORV 2019 - 117D8210 H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
Žadatel: Obec Lípa

Výstupem realizovaného projektu Hřiště pro všechny Lípa je revitalizovaná školní zahrada a park, nová „zelenou učebna“ pro děti v Mateřské škole, místo ve středu obce, kde se budou moci aktivně i pasivně setkávat všechny věkové generace obyvatel obce Lípa. Navržené herní prvky jsou z akátového dřeva, které má extrémní odolnost a estetickou kvalitu. Celkový počet herních prvků je 67 a jsou umístěny na ploše 573 m2. Projekt zahrnuje také rekultivaci travnaté plochy o celkové výměře 639 m2 a výsadbu stromů a ovocných keřů. Celková revitalizovaná plocha nového Hřiště pro všechny v obci Lípa je 1212 m2.