ÚvodReference Vybrané reference Hřbitov v Šatově, oprava márnice a obvodového zdiva

Hřbitov v Šatově, oprava márnice a obvodového zdiva

Hřbitov v Šatově, oprava márnice a obvodového zdiva

Celková dotace:

490 189 Kč

Program rozvoje regionů 2019+ (MMR)
Žadatel: Městys Šatov

Stručný popis: Projekt byl zaměřen na rekonstrukci hřbitovních zdí a márnice na hřbitově v Šatově. Technický stav hřbitovních zdí byl zcela nevyhovující. V rámci realizace akce byly provedeny opravy omítek, oprava trhlin ve zdi a také úprava dveří a bran hřbitova.