ÚvodReference Vybrané reference ZŠ Slavičín: Hodina češtiny – hodina slovenčiny

ZŠ Slavičín: Hodina češtiny – hodina slovenčiny

ZŠ Slavičín: Hodina češtiny – hodina slovenčiny

Celková dotace:

3 127 500 Kč

Operační program přeshraniční spolupráce
Hlavním cílem projektu bylo podpořit vzájemnou spolupráci mezi základními školami ve Slavičíne a Novej Dubnici v oblasti výchovy, vzdělávání a rozvoji kompetencí žáků prostřednictvím inovativních vyučovacích forem a metod.
Snahou bylo zvýšení povědomí žáků a pedagogů o partnerské obci a podpora rozvoje jejich sociálních a odborných dovedností prostřednictvím vzájemné výměny informací a poznatků na společných videohodinách.
Stanoveného cíle bylo dosaženo prostřednictvím pořízení audiovizuální techniky - vybavení multifunkční učebny - interaktivní tabule. Obě partnerské školy tak získaly vhodnou techniku, která umožnila propojit partnerské školy při výuce. Došlo ke komplexnímu vybavení učeben videokonferencí, PC pro žáky a doprovodné techniky, což umožnilo realizovat společné česko-slovenské vyučovací hodiny vybraných předmětů.