ÚvodReference Vybrané reference Archeoskanzen Modrá

Archeoskanzen Modrá

Archeoskanzen Modrá

Celková dotace:

3 398 000 Kč

SAPARD
Archeologický skanzen v Modré se nachází v lokalitě původního velkomoravského osídlení, v těsném sousedství Velehradu, 7 km od Uherského Hradiště. Představuje ideální podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy (9. století). Je tvořen stavbami, jejichž do země zahloubené části mají předlohy ve skutečných archeologických objektech. Nadzemní hmota staveb má charakter hypotetických rekonstrukcí, které však vznikly na podkladě konkrétních nálezů. Skanzen-sídliště se člení na funkční celky a areály. První představuje opevnění se vstupní branou a strážními věžemi. Na něj navazuje areál sídlištně-hospodářský, který plynule přechází v areál mocenský. Poněkud osamoceně stojí areál církevní. Okruh
skanzenem uzavírá řemeslnický areál a informační centrum se zázemím.
Realizací projektu došlo k významnému zvýšení cestovního ruchu oblasti a rozšíření nabídky pro rozvíjející se cestovní ruch mikroregionu Buchlov. Archeoskanzen je využíván v rámci nabídka rozšíření vzdělávacích programů pro všechny typy škol se zaměřením na historii a krajinotvorbu.