ÚvodO společnosti Naše projekty Javornícky originál – sieťovanie a podpora spolupráce

Javornícky originál – sieťovanie a podpora spolupráce

Názov malého projektu: Javornícky originál – sieťovanie a podpora spolupráce
Kód projektu: SK/FMP/11b/09/007

Celkové náklady: 19 724,00 EUR
Výška príspevku EFRR: 16 765,40 EUR
Výška príspevku ŠR SR: 1 972,40 EUR
Konečný užívateľ: Regionálna rozvojová agentúra Púchov
Hlavný cezhraničný partner: Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
Doba realizácie: 01.07.2022 - 30.03.2023

Projekt je zameraný na podporu regionálnej značky Javornícky originál formou zvýšenia kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov.

Aktivity sú zamerané na propagáciu regionálnej značky, držiteľov certifikátov a územia pohraničia za účelom trvaloudržateľného rozvoja prihraničného regiónu.

Výstupmi sú virtuálne prehliadky vybraných 100 bodov na oboch stranách, ktoré získali certifikát regionálnej značky, pričom 30% bodov bude na českej strane hranice a 70% na slovenskej strane. Ďalej spoločná marketingová stratégia podporená propagačnou kampaňou prostredníctvom sociálnych sietí, čím tradičnému rázu regionálnej značky dáme punc modernosti a inovatívnosti.

Virtuálne prehliadky a kampaň sú prepojené s existujúcou aplikáciou Javornícky originál. 

webové stránky Javornický originál