ÚvodO společnosti Aktuality

Aktuality

OPŽP - dotace vodovody, kanalizace, ČOV

Operační program životní prostředí v termínu 17.10.2016 - 17.1.2017 vyhlásil v rámci prioritní osy Zlepšování kvality vod nové výzvy 42 a 43, prostřednictvím kterých jsou podporovány aktivity zaměření na řešení odpadních vod a zásobování pitnou vo...

Dotace na odborné učebny ZŠ

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo vyzvu na předkládání žádostí v oblasti investic ve vzdělávání. Příjem žádostí do této výzvy bude probíhat v termínu od 29.9. do 14.2.2017 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Tato výzva ...

Nové výzvy Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí v rámci Program urozvoje venkova 2014-2020. V rámci tohoto kola budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více ...

Nový dotační program na posílení zdrojů pitné vody

Ministerstvo životního prostředí aktuálně vyhlásilo nový dotační program určený na řešení rizika sucha. Program je zaměřený na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody - jednou z podporovaných aktivit je "vyhledávání nových podzemních z...

Dotace na zateplení veřejných budov a bytových domů

Aktuálně byla vyhlášena nová pravidla pro projekty energetických úspor veřejných budov a bytových domů. Dotační programy jsou vypsány v rámci Operačního programu životní prostředí a Integrovaného regionálního operačního programu.

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Operační program zaměstnanost vypsal novou dotační výzvu jejímž hlavním cílem je přispět ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím posilování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců. V rámci projektu je možné n...

<6 7 8 9 10>