ÚvodO společnosti Aktuality ZŠ ze Zlínska mají možnost získat dotace v rámci IPRÚ

ZŠ ze Zlínska mají možnost získat dotace v rámci IPRÚ

V rámci Integrovaného plánu rozvoje území měst Zlín a Otrokovice mají základní školy z těchto měst a přilehlých obcí žádat o dotaci na projekty modernizace učeben. Jedná se o dotační podporu EU, která bude zaměřena pouze na zmíněné území. V rámci tohoto dotačního nástroje je připraveno k rozdělení cca 35 mil. Kč. Dotace bude ve výši 90% způsobilých výdajů.

Podporovány budou projekty zaměřené na:

- modernizace učeben (stavební úpravy)
- vybavení odborných učeben (stroje pro výuku),
- doplňkově úprava okolí školy, připojení k internetu, bezbariérové úpravy

Co je třeba k podání žádosti:

1. Zpracování projektového záměru k projednání na komisi IPRÚ ve Zlíně (sběr záměrů do 4.9.2017, do 10:00)
2. Po schválení záměru kompletní projektová dokumentace a položkové rozpočty
3. Zpracování studie proveditelnosti a kompletní žádosti
 

Vzhledem k tomu, že se jedná o regionálně zacílené prostředky, je zde větší šance na získání podpory pro Váš projekt. Podmínkou podání žádosti je soulad a zahrnutí záměru v Místním akčním plánu vzdělávání (MAP).

Bližší informace či konzultaci poskytne:

RNDr. Otakar Prudil
tel. 737 565 954
prudil@rravm.cz