ÚvodO společnosti Aktuality Výzvy pro předkládání žádostí v rámci přeshraniční spolupráce SR-ČR Fond mikroprojektů

Výzvy pro předkládání žádostí v rámci přeshraniční spolupráce SR-ČR Fond mikroprojektů

Region Bílé Karpaty vyhlásil 13. a 14. výzvu na předkládání Žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6. Fond mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce  Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Výzva je zaměřena na investiční i neinvestiční mikroprojekty.

Platnost výzvy je od 9.9.2013 14:00 hodin do 21.10.2013 14:00 hodin.
Mezi podporované aktivity patří například:
- Přeshraniční rozvoj cestovního ruchu
- Spolupráce škol v obalsti vzdělávní
- Spolupráce v oblasti životního prostředí a společného řešení krizových situací
- Příprava společných strategií rozvoje
- Výměna zkušeností a společná setkání zástupců obcí
- Společné kulturní, společnenské a sportovní akce.
Podmínkou realizace projektu je aktivní spolupráce s partnerem ze slovenské strany.
V případě zájmu o bližší informace se na nás neváhejte kdykoliv obrátit na uvedených kontaktech.
Bližší informace naleznete na webu www.regionbilekarpaty.cz