ÚvodO společnosti Aktuality Výzvy Národní sportovní agentura

Výzvy Národní sportovní agentura

Na základě usnesení vlády ze dne 30.11. 2020 budou v termínu od 21.12. 2020 12:00 - 30.6. 2021 17:00, vyhlášeny dotace Národní sportovní agentury  se zaměřením na projekty
Standardizovaná infrastruktura, Investice nad 10 mil. Kč,
Investice do 10 mil. Kč
 
Standardizovaná infrastruktura - alokace 1,2 mld. Kč
Oprávnění žadatelé: kraje, obce, DSO, obchodní společnosti a příspěvkové organizace ze 100 % vlastněné obcemi
 
Program je zaměřen na výstavbu vybraných typů sportovních zařízení podle ve výzvě stanovených standardů:
- tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty - dotace 70 %, max 1 - 60 mil. Kč
- tréninkový zimní stadión -  dotace 70 %, 1 - 90 mil. Kč
- plavecký bazén 25m -  dotace 70 %, 1 - 90 mil. Kč
 
U akcí při schválení bude brán zřetel na:
-  využití sportoviště školami
-  potřebnost sportoviště v kontextu města / obce /kraje
-  využití sportoviště širokou veřejností,
-  přiměřenost nákladů na zajištění stavební akce
-  spádovost sportoviště
 
Investice nad 10 mil. Kč - alokace 0,6 mld. Kč
Oprávnění žadatelé: kraje, obce, DSO, školy, spolky, ústavy, příspěvkové a obchodní společnosti vlastněné obcemi
V rámci programu bude podpora zaměřena na rozvoj sportovní infrastruktury zahrnující: 
- technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
- výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
- pořízení dlouhodobého majetku,
- vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.
 
Výše dotace: 1 - 50 mil. Kč, max 70 %
 
U akcí při schválení bude brán zřetel na:
-  využití sportoviště školami
-  potřebnost sportoviště v kontextu města / obce /kraje
-  využití sportoviště širokou veřejností,
-  přiměřenost nákladů na zajištění stavební akce
-  spádovost sportoviště
-  podpora obce / kraje
 
Investice do 10 mil. Kč - alokace 0,6 mld. Kč
Oprávnění žadatelé: kraje, obce, DSO, školy, spolky, ústavy, příspěvkové a obchodní společnosti vlastněné obcemi
V rámci programu bude podpora zaměřena na rozvoj sportovní infrastruktury zahrnující: 
- technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
- výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
- pořízení dlouhodobého majetku,
- vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.

Bližší informace:
Mgr. Tomáš Jurčeka
tel. 739719638
jurceka@rravm.cz