ÚvodO společnosti Aktuality Výzva k předkládání žádostí v rámci Operačního porgramu životní prostředí

Výzva k předkládání žádostí v rámci Operačního porgramu životní prostředí

Aktuálně probíhá příjem žádostí o dotaci v rámci Operačního programu životní prostředí. Je určena na projekty s realizací v roce 2013 v oblasti snížení znečištění ovzduší a nakládání s odpody. Příjem žádostí o dotaci probíhá do 12.4.2013.
Konkrétně jsou podporovány následující aktivity:
- Pořízení strojů na úklid zpevněných cest za účelem snížení prašnosti.
- Technická opatření pro snížení produkce Amoniaku.
- Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje do 5 MW.
- Výsadba a regenerace izolační zeleně.
- Systémy pro separaci a svoz biologicky rozložitelného odpadu.
- Systémy pro separaci a svoz plastů, papíru, skal, textilu a nápojových kartonů.
- Vybavení sběrných dvorů a kompostáren.

Míra dotace na uvedené projektové záměry je až 90% a minimální výše rozpočtu na jeden projekt je 0,5 mil. Kč. Žadatelem o dotaci může být obec, sdružení obcí, příspěvková organizace, organizace zřizovaná obcí, či podnikatelský subjekt a další. Projekt nesmí řešit stavební úpravy, výzva je určena na projekty nákupu vybavení, techniky a technologií.

Pro podání žádosti je třeba dodat rozpočet a podklady pro vyhodnocení projektu.
V případě, že Vás tento dotační titul zaujal a chtěli byste získat bližší informace, či pomoci s přípravou projektového záměru neváhejte se na nás kdykoliv obrátit na uvedených kontaktech.