ÚvodO společnosti Aktuality Výstavba a modernizace přestupních terminálů

Výstavba a modernizace přestupních terminálů

Ministerstvo pro místní rozvoj  vyhlásilo další výzvu v dopravní oblasti Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva je zaměřena na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu. Pro žadatele je připraveno téměř 1,1 miliardy korun
Tato výzva je zaměřena na podporu intermodálních terminálů tzn. přestupních uzlů mezi jednotlivými typy dopravy (železnice, automobilová, cyklodoprava, autobusová atd.).

V rámci tohoto opatření je tak možné mimo jiné řešit:
- výstavbu nástupišť (vč. zastřešení), zastávkových pruhů a zálivů
- budování provozních budov pro řízení dopravy, zázemí dopravcům a cestujícím (vč. čekáren, vestibulů, hal)
- přechody, komunikace a cyklostezky do vzdálenosti 150 m od terminálu
- stavbu parkovacích míst pro osobní automobily a kola
- vegetační úpravy pozemků dotčených stavbou
- veřejné osvětlení

Minimální celková výše způsobilých výdajů je 5 mil. Kč. Výše dotace činí 85 %. Příjem žádostí končí 2.9.2016. Nejzazší datum realizace projektu je stanovena na 31.12.2018.


Kontakt:

Mgr. Tomáš Jurčeka
jurceka@rravm.cz
Tel: +420 739 719 638