ÚvodO společnosti Aktuality V Karolince budou postaveny nové mosty a opravena silnice

V Karolince budou postaveny nové mosty a opravena silnice

Stavba nových mostů a rekonstrukce silnice budou v příštích měsících probíhat v Karolince. V rámci jedné stavební akce bude postaven nový most přes tok Stanovnice ve stávající trase a opravena navazující část silnice II/487 v celkové délce 731 metrů. Druhá stavba pak řeší vybudování nového mostu vedoucího přes Vsetínskou Bečvu do osady Bzové. Investorem obou akcí je Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace zřizovaná krajem.
Žádost o dotaci na tento projekt připravila pro Ředitelství silnic Regionální rozvojová agentura Východní Moravy.
 
Dokončení celé stavby za 13,9 milionu korun, která bude zahájena v polovině srpna, se předpokládá v září 2014. Práce budou probíhat za částečné uzavírky silnice. Provoz bude řízen kyvadlově světelnou signalizací a provizorním dopravním značením. Akce bude spolufinancována z fondů EU, konkrétně z Regionálního operačního programu Střední Morava. Dotace má činit 70 % uznatelných nákladů.

Celý text zporávy je možné si přečíst na webových stránkách Zlínského kraje.