ÚvodO společnosti Aktuality Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017

Ministerstvo zemědělství aktuálně vyhlásilo II. kolo příjmu žádostí do dotačního titulu - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017. Příjem žádostí bude v termínu od 1.2. do 24.2.2017

Tento dotační titul umožňuje žádat obcím do 5000 tisíc obyvatel, a nově také obcím do 10 000 ob. (kdy předmět realizace se nachází v místní části do 1000 obyvatel) žádat do pěti podprogramů.
Podprogram 1:
Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
Dotace max. 700 000 Kč, 70 %, je poskytována na údržbu a obnovu stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí, jedná se především o: kaple, křížové cesty, zvoničky, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely a synagogy, márnice, a dále také na páteřní hřbitovní komunikace.

Podprogram 2:
Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic
Dotace max 700 000, 70 % je poskytnuta na významné zemědělské historické dominanty jedinečného charakteru, původně sloužící k hospodářským účelům,
např: obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly

Dotace je rovněž poskytována na hasičské zbrojnice postavené do 31. 12. 1992 (pouze prostory přímo související s výkonem služby sboru dobrovolných hasičů.).

Podprogram 3:
Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
Dotace max 400 000 Kč 70 % je poskytována na údržbu a obnovu historických zemědělských strojů a zařízení, která bude doložena potvrzením muzea, a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy

Podprogram 4:
Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
Dotace 200 000 Kč max 70 % je poskytována na vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku a úprava veřejného prostranství v obci do 10 000 obyvatel.
Místo pasivního odpočinku se skládá např. z lavičky, odpadkového koše, zastřešení, stojanu na kola, apod.

Podprogram 5:
Údržba a oprava polních cest
Dotace max 6 000 000 Kč, max 70 % je poskytnuta na údržbou či opravou polních cest nebo jejích úseků, které byly předmětem realizace komplexních pozemkových úprav/jednoduchých pozemkových úprav před rokem 2006

V případě zájmu o bližší informace Vám poradí

Mgr. Tomáš Jurčeka
Tel: +420 739 719 638