ÚvodO společnosti Aktuality Semináře "Udržitelné hospodaření v lesích"

Semináře "Udržitelné hospodaření v lesích"

RRAVM byla příjemcem dotace v programu rozvoje venkova v projektu zamřeném na zvýšení informovanosti o principech trvale udržitelného hospodaření na lesních pozemcích, dále na představení nejnovějších legislativních norem. 
Semináře pomohly prohloubit odbornou kvalifikaci účastníků. Projekt byl zaměřen  na vzdělávání osob hospodařících v lesích zejména na obce a města jako vlastníky lesů a drobné vlastníky lesů z řad fyzických osob. Na realizaci projektu se podíleli odborníci z oblasti lesního hospodářství. Celkem dvacetisedmi uspořádanými semináři prošlo více než 400 účastníků.Studijní materiály ke stažení zde.