ÚvodO společnosti Aktuality Sběrný dvůr v Bánově

Sběrný dvůr v Bánově

Také díky žádosti o dotaci na projekt „Modernizace sběrného dvora v obci Bánov“, který připravila naše agentura do Operační program životní prostředí slouží v Bánově nový sběrný dvůr.
V rámci projektu proběhla modernizace objektu sběrného dvora a doplnění jeho nedostatečné kapacity. Modernizace spočívala v drobných stavebních úpravách, tak aby sběrný dvůr efektivně sloužil svému účelu.
V rámci projektu bylo pořízeno 9 velkoobjemových kontejnerů pro separaci dalších druhů odpadů: papír, plasty, stavební suť a bioodpad. Smyslem projektu je zvýšit podíl materiálového využití odpadů.

Celkem bylo do sběrného dvora pořízeno 9 kontejnerů o objemu 7 m3, čímž byla zvýšena dostupná kapacita o 146,76 tun ročně.

Celkové náklady na pořízení byly 1 865 545, obec dofinancovala 279 831 Kč a 1 585 713 Kč pak bylo uhrazeno z OPŽP.