ÚvodO společnosti Aktuality Rozvoj specifických evaluačních a kompetenčních procesů ve zdravotnictví

Rozvoj specifických evaluačních a kompetenčních procesů ve zdravotnictví

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy je partnerem projektu „Rozvoj specifických evaluačních a kompetenčních procesů ve zdravotnictví“ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/05.0077. Projekt byl navržen za účelem podpořit konkurenceschopnost zdravotnických zařízení a zvýšit nabídku vzdělávání pro management zdravotnických zařízení v ČR. V rámci projektu byly vytvořeny dva vzdělávací produkty pro střední management v nemocnicích. První je vytvořen pro nelékařské profese a druhý pro lékaře ve vedoucích pozicích.
Při realizaci byl na základě předchozí analýzy vytvořen Kompetenční model pro zdravotnická zařízení a následně rozpracován do výše zmíněných vzdělávacích modulů, které byly pilotně ověřeny a zoptimalizovány. V rámci pilotních školení bylo proškoleno 40 zaměstnanců z řad partnerských nemocnic.
Hlavním cílem školení je předat cílové skupině znalosti a proškolit dovednosti nutné k úspěšnému používaní kompetenčního modelu. Takto proškolené osoby podpoří výkon a efektivitu práce celého týmu, což v důsledku povede k zlepšení péče o pacienty a zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivých zdravotnických zařízení. Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tisková zpráva k realizaci projektu ke stažení níže

Přiložené soubory

TZ KPJ OPVK