ÚvodO společnosti Aktuality Projekt ECETIS se blíží ke svému konci

Projekt ECETIS se blíží ke svému konci

Projekt ECETIS – Společné evropské hodnocení odborných dovedností   (číslo projektu 2011-1 -FR1 - LEO05 – 24457),  jehož je RRAVM partnerem , se blíží ke zdárnému konci. Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise v rámci programu  Leonarda da Vinci.
Cílem projektu bylo zlepšit  možnost transparentního srovnání   kvalifikací a kompetencí  , včetně těch získaných prostřednictvím neformálního  učení na evropské úrovni. Přesto, že některé země již dříve vyvinuly své vlastní metody  pro hodnocení a uznávání odborných dovedností, nikdy však nikde nedošlo k zavedení jednotného  způsobu  školení  hodnotitelů . V této souvislosti se konsorcium rozhodlo reagovat na tuto problematiku. Jako cílová  skupina projektu byla vybrána skupina hodnotitelů ve zdravotnictví a sektoru sociálních služeb. Výsledky projektu jsou ale použitelné většině sektorů. Cílem  projektu bylo přizpůsobit , otestovat a přenést  úspěšný španělský systém pro hodnocení  odborné schopnosti v oblasti zdravotnictví a sociální péče , vytvořený na universitě  UNED ( Universidad Nacional de EducaciónDistancia , Madrid ).
 
Projekt byl zahájen 1.10.2011 a bude ukončen 30. září 2013   během tohoto období byl vyvinut  nástroj pro hodnocení kompetencí hodnotitele  v evropském měřítku a související  vzdělávací program.
 
Tento nástroj je určen pro všechny  odborníky, kteří se podílejí na hodnocení schopností a odborných  dovedností zaměstnanců. Vzdělávací program byl také testován během dvou pilotních fázi testování ve spolupráci s téměř 120 odborníky z Francie, Španělska, Itálie a České republiky. 
V České Republice provedlo RRA VM pilotní ověření kursu a to jak na skupině středního managementu  nemocničních zařízení, tak i vedoucích pracovníků jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Do testování se zapojila například Vojenská nemocnice v Brně, Fakultní nemocnice Brno a jednotlivé oblastní charity. 
 V praxi se ukázaly dobré výsledky pilotního testování a to na základě  kvalitativního a kvantitativního hodnocení.  Díky takto dobrému hodnocení mohou nyní partneři projektu šířit výstupy ve svých zemích.
 
Projekt a jeho výstupy budou prezentovány na závěrečné konferenci k projektu, kterou pořádá RRA VM jako partner. Konference se uskuteční 27.9. , Hotel Avanti, Brno.
 
 
Projektové konsorcium je složené z následujících partnerů ANFH (Francie, vedoucí partner projektu), PASSEPORT EUROPE (Francie), FORO TÉCNICO DE FORMACIÓN (Španělsko), UNIVERSITY OF VIGO (Španělsko),   COOSS MARCHE (Itálie) a za ČR Regionální rozvojová agentura Východní Moravy a DC VISION.

Přiložené soubory

ECETIS pozvanka narodni konference