ÚvodO společnosti Aktuality Program Kabina dotace na zázemí sportu

Program Kabina dotace na zázemí sportu

Národní sportovní agentura zveřejnila výzvu do očekávaného programu Kabina. Příjem do programu bude probíhat v termínu 12. 7. - 31.8. 2021.
Na danou dotaci má nárok každá obec do 3 tis. obyvatel.
Z dotace je možné financovat: 
a) technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
b) výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
c) vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.
Příjem do programu bude probíhat v termínu 12. 7. - 31.8. 2021.
Na danou dotaci má nárok každá obec do 3 tis. obyvatel, z té je možné financovat: 
a) technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
b) výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
c) vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.
 
Limity dotace: 
- žadatelem obec: 80 %  max 800 tis. Kč
. žadatelem spolek: 90 - 100 % (obec se musí finančně podílet 10 - 20 %)  max 800 tis. Kč
Dotaci je možné navýšit na základě veřejnoprávní smlouvy, kdy se jedna obec vzdá svého limitu. 
Uznatelným nákladem je rovněž projekt, AD, TDI, BOZP do 50 tis. Kč
 
Další podmínky dotace:
- V případě stavebních akcí musí žadatel doložit - stavební povolení, ohlášení stavby či prohlášení stavebního úřadu o irelevantnosti ohlášky či povolení
- Výzva není určena pro: dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, veřejné volnočasové sportoviště
- Akce musí být realizována v katastrálním území obce do 3 tis. obyvatel
- Termín ukončení realizace akce: nejdéle do 24 měsíců od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
- Žadatel je zapsaný v Rejstříku sportovních organizací dle § 3e zákona o podpoře sportu.
- Projekt je možné realizovat na pronajatém či vypůjčeném pozemku od jiného způsobilého žadatele, nebo České republiky, státního podniku
- Dotace budou poskytovány formou ex ante, tj. dopředu
- Žadatel předkládá plán sportu obce podle § 6 odst. 2 zákona o sportu
 
Bližší inforamce:
 
Mgr. Tomáš Jurčeka
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, z. s. p. o.
Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín
tel. 739 719 638
E-mail: jurceka@rravm.cz