ÚvodO společnosti Aktuality Program Kabina - NSA

Program Kabina - NSA

Národní sportovní agentura plánuje, dle oficiálních informací, vyhlásit ve druhém čtvrtletí výzvu do očekávaného programu Kabina 2024. Na danou dotaci má nárok každá obec do 3 tis. obyvatel.
 
V rámci programu je možné financovat:
a) technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
b) výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
c) vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.
 
Limity dotace:
- žadatelem obec: 80 %  max 800 tis. Kč
- žadatelem spolek: 90 - 100 % (obec se musí finančně podílet 10 - 20 %)  max 800 tis. Kč
Dotaci je možné navýšit na základě veřejnoprávní smlouvy, kdy se jedna obec vzdá svého limitu.
Uznatelným nákladem je rovněž projekt, AD, TDI, BOZP do 50 tis. Kč
 
 
Bližší informace:
Mgr. Tomáš Jurčeka
jurceka@rravm.cz
739 719 638