ÚvodO společnosti Aktuality Příprava období 2021-2027 pokračuje

Příprava období 2021-2027 pokračuje

Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo v úterý 30. 7. vládě stěžejní dokumenty týkající se budoucího programového období. Dokumenty se týkaly přípravy budoucího operačních programů a Dohody o partnerství, a to včetně koncepce priorit pro budoucí financování.
 
ČR  aktuálně rozpracovává a prioritizuje s ohledem na připravované operační programy a Dohodu o partnerství a uvádí klíčová doporučení a opatření, směřující k přípravě operačních programů. V dokumentech byla rozpracována také část věnující se možné podpoře určitých oblastí z unijních programů, které jsou na rozdíl od operačních programů spravovány přímo Evropskou komisí.
V koncepci jsou k jednotlivým operačním programům přiřazeny fondy, z kterých by se měly programy financovat, a jsou i zpřesněny jejich názvy. Například Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) známý ze současného období bude nahrazen Operačním programem Jana Amose Komenského (OP JAK), který bude mít obdobné zaměření.

Bližší informace o přípravě nového rozpočtového období naleznete zde.

I v dalším rozpočtovém období Vám naše agentura bude kvalitním partnerem při přípravě a realizaci Vašich rozvojových projektů a v rozvoji našeho regionu.