ÚvodO společnosti Aktuality Příjem žádostí v oblasti podpory Cestovního ruchu ve Zlínském a Olomouckém kraji

Příjem žádostí v oblasti podpory Cestovního ruchu ve Zlínském a Olomouckém kraji

Pro veřejné subjekty poskytující služby v cestovním ruchu (obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, neziskové organizace a další) je aktuálně vyhlášena výzva na předkládání žádosti.
Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 2 mil. Kč.
Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 25 mil. Kč.
Příjem žádostí probíhá do 30.4.2013
Podporovány budou následující typy projektů:

A.    Infrastruktura pro aktivní a kulturně-poznávací formy cestovního ruchu, lázeňství a výstavnictví včetně návazné infrastruktury
-     modernizace, stavební úpravy a rozšiřování stávající infrastruktury, případně je možná i výstavba nové infrastruktury,
-     infrastruktura pro aktivní formy CR: infrastruktura pro rozvoj venkovské turistikyvč. hippo-, agro- a ekoturistiky, infrastruktura pro rozvoj pěší turistiky (naučné stezky, gastronomické cesty, vinařské stezky, spojení naučných stezek s historickými, a přírodními památkami, atd.), infrastruktura pro rozvoj vodní turistiky (infrastruktura pro rekreační plavbu, atd.), atd.,
-     infrastruktura pro kulturně-poznávací formy CR: infrastruktura vážící se k lidovým tradicím (např. folklór, řemesla), infrastruktura a zázemí pro významné kulturně-společenské akce, apod.,
-     infrastruktura pro lázeňství: rozšíření stávající nebo vybudování nové lázeňské infrastruktury (lázeňské objekty, rozšíření sítě vycházkových tras, služby
a vyžití kulturní, sportovní, atd.),
 
B.    Rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných primárně pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury
-     modernizace, stavební úpravy a rozšiřování doplňkové infrastruktury (zejména parkoviště, odpočívadla) u stávajících sportovních areálů využívaných primárně pro cestovní ruch, případně je možná i výstavba nové doplňkové infrastruktury (zejména parkoviště, odpočívadla).
-     sportovní areály využitelné primárně pro CR: infrastruktura pro zimní sporty (zejména sjezdové a běžecké lyžování) a letní aktivity,
 
C.    Vybudování jednotného systému turistických okruhů, naučných stezek a/nebo navigačních tabulí v turistické destinaci
-     jednotný systém turistických okruhů, naučných stezek a navigačních tabulí
-     v rámci výše uvedených aktivit lze podpořit i budování doplňkové infrastruktury, např. odpočinková posezení, přístřešky.
 
D.    Stavební úprava kulturní památky, technické památky nebo kulturní zajímavosti se záměrem využití pro cestovní ruch včetně návazné infrastruktury
-     jedná se především o modernizaci, stavební úpravy a rozšiřování stávající infrastruktury,
-     kulturní památky: architektonicky cenné objekty, tradiční kulturní a historické památky, objekty lidové architektury, zámky, hrady, atd.,
-     technické památky: historické dílny, staré pivovary a továrny, plavební kanály, mlýny a hamry, mosty, úzkokolejné železnice, atd.,
-     kulturní zajímavosti: muzea, skanzeny, atd.
 
 V případě zájmu o bližší informace se na nás můžete kdykoliv obrátit na uvedených kontaktech.