ÚvodO společnosti Aktuality Pořízení nízkoemisních vozidel hromadné dopravy

Pořízení nízkoemisních vozidel hromadné dopravy

MMR aktuálně vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotaci  na podporu projektů v následujících aktivitách: nákup silničních nízkoemisních vozidel využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG, nákup silničních bezemisních vozidel využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík a nákup drážních vozidel městské dopravy pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Celkem bude rozděleno 1,3mld. Kč.
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 200 milionů Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 5 milionů Kč.

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 29. ledna 2016 a ukončen 29. července 2016. Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději 31. října 2018.

Projektové záměry a žádosti můžete konzultovat s RNDr. Otakarem Prudilem, tel. 737565954, email: prudil@rravm.cz