ÚvodO společnosti Aktuality Polyfunkční komunitní centra

Polyfunkční komunitní centra

centrum pro regionální rozvoj vyhlásilo výzvy na předkládáaní žádostí o dotace na polyfunkční komunitní centra. Budou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku.
Tato polyfunkční komunitní centra se musí tematicky zaměřovat na více typů aktivit, a
to minimálně v tomto rozsahu:
- sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb
- volnočasové aktivity/služby – aktivity zaměřené na volný čas
- kulturní/multikulturní služby nebo výchovně/vzdělávací služby
- environmentální služby a podpora jejich využití

Pro realizaci tohoto záměru bude obcím umožněno řešit:
- nákup budov
- rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování služeb polyfunkčního komunitního centra
- vybavení pro zajištění provozu
- stavby, stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury polyfunkčního komunitního centra

Forma a výše dotace:
Obce 90 %, NNO a církve 95 %, maximální způsobilé výdaje 20 mil. Kč. Projekt musí být realizován do 31. 12. 2021.
 

Bližší informace poskytne:

Mgr. Tomáš Jurčeka
Tel: +420 739 719 638
Email: jurceka@rravm.cz