ÚvodO společnosti Aktuality Podpora ze SFDI na rok 2018

Podpora ze SFDI na rok 2018

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil termíny pro přijem žádostí pro své programy podproy na rok 2018. V rámci této výzvy, která je vyhlášena do 11.1. 2018 mohou obce získat 85 % dotaci na opatření podél silnic I., II. nebo III. třídy a podél místních komunikací:


 
Podporovaná opatření:
1. opatření
- výstavba a rekonstrukce chodníků
- bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy včetně vlastních autobusových zálivů

2. opatření
- výstavby, rekonstrukce přechodů pro chodce a míst pro přecházení, navazující na chodníky
- nasvětlení přechodů
- výstavbu semaforů
- úprav vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu pomocí dopravního ostrůvku nebo středového dělícího pásu
- měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti

Jaké projekty mají šanci uspět:
- realizace projektů u komunikací s intenzitou dopravy nad 1 500 aut denně
- akce je realizovaná v lokalitě s vyšší nehodovostí
- koordinace s ŘSD či SÚS
- rozsah opatření je větší než 100 m
- dopravní napojenost na objekty občanské vybavenosti nebo ekonomické subjekty s více než 50 zaměstnanci
- projekty s auditem bezpečnosti
- řešení lokalit s vyšší intenzitou chodců
- odkonzultované projekty na SFDI

Bližší informace:
Mgr. Tomáš Jurčeka
Tel: +420 739 719 638
jurceka@rravm.cz