ÚvodO společnosti Aktuality Podpora výstavby, obnovy a odbahnění rybníků a malých vodních nádrží

Podpora výstavby, obnovy a odbahnění rybníků a malých vodních nádrží

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo národní program v oblasti povodňové ochrany. Cílem programu je podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích" za účelem výrazného zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní
V rámci této výzvy je možné realizovat:

-    Rekonstrukci, opravu, odbahnění nerybochovných rybníků, malých vodních
nádrží se stálým přítokem za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině
-    Výstavbu a obnovu nových nerybochovných rybníků a malých vodních
nádrží se stálým přítokem za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině

Na tyto aktivity bude poskytnuta až 80 % dotace. U rekonstrukcí a odbahnění maximálně 2 mil. Kč. U výstavby 4 mil. Kč/ha a současně 10 mil. Kč na celou akci.

Naše agentura je Vám připravena pomoci s podáním žádosti do tohoto dotačního programu, kdy termín ukončení výzvy je 29.4.2016

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte:

Mgr. Tomáš Jurčeka
Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
Tel: +420 739 719 638
email: jurceka@rravm.cz