ÚvodO společnosti Aktuality Podpora na řešení kapacity mateřských škol - dětské skupiny

Podpora na řešení kapacity mateřských škol - dětské skupiny

Operační program Zaměstnanost vypsal výzvu na předkládání žádostí o dotace na vytvoření dětské skupiny. Dětské skupiny jsou koncipovány pro děti od jednoho roku do začátku školní docházky a v jedné skupině může být nejméně 5 a nejvíce 24 dětí. Jedná se o zařízení podle zákona č. 247/2014 Sb. Cílem je umožnit rodičům sladit rodinný a pracovní život.

Pro koho a v jaké výši?

Dotační podpora je určena pro obce a jejich příspěvkové organizace (95% dotace), neziskové organizace (100% dotace) i firmy (85% dotace). Je možné čerpat na podporu vzniku úplně nových dětský skupin, stejně jako na transformaci zařízení péče o dítě předškolního věku, které není registrovanou dětskou skupinou, ale má ambici se jí stát.

Na co lze získat dotaci?

V rámci aktuálního dotačního titulu je možné hradit náklady na stavební úpravy prostor, pořízení vybavení, pořízení výukových pomůcek, náklady na kurz profesní kvalifikace chůvy pro děti (je možné tak v zařízení zaměstnat i osobu, která aktuálně nemá potřebnou kvalifikaci), pokrytí provozních nákladů (mzdy, nájemné apod.) dětské skupiny po dobu až 2 let.

Proč právě dětské skupiny?

Dětské skupiny jsou moderní alternativou klasických školek případně dřívějších jeslí, zejména tam, kde je kapacita těchto zařízení nedostatečná. Dětská skupina řeší problémy, kdy zřizovatelé nedosáhnou na klasickou mateřskou školu například z důvodu menšího počtu dětí nebo mladších dětí. V případě firemních dětských skupin může pomoci zaměstnancům při sladění práce s péčí o děti a pomáhá také dřívějšímu návratu rodičů z rodičovské dovolené do zaměstnání.

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Vám nabízí své bohaté zkušenosti a znalosti v oblasti zpracování žádosti, studií proveditelnosti, veřejných zakázek a dalších povinných dokumentů, které je potřeba zpracovat k úspěšnému projektu. Zpracováním projektů se zabýváme od roku 1998 a za tu dobu jsme na dotacích pro své klienty získali přes dvě miliardy Kč.

Pokud máte zájem o spolupráci, neváhejte se obrátit na Ing. Filipa Kučeru, tel. 733 683 250 nebo Mgr. Tomáše Jurčeku tel. 739 719 638.