ÚvodO společnosti Aktuality Podpora dopravní infrastruktury - Programy SFDI

Podpora dopravní infrastruktury - Programy SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury aktuálně vyhlasil pdomínky ke svým proogramům na příští rok. Příjem žádostí bude probíhat do ledna 2016.

Podporu lze získat v následujcícíh oblastech:

  • Výstavba a údržba cyklostezek – podpora 85%
  • Stavební úpravy ve vazbě na silnice I., II. a III. tř. - bezbariérové úpravy nástupišť, rekonstrukce a úprav chodníků a přechodů pro chodce, výstavby a úpravy vjezdu do obce, Instalace světelného signalizačního  zařízení - podpora 85%
  • Aplikace a řešení nových technologií na silnicích a dálnicích – podpora 75%

K podání žádosti dotaci je třeba mít zpracovanou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení.

Bližší informace k aktuálně vyhlášeným programům naleznete na webových stránkách SFDI pod odkazem http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/tiskova-zprava-vybor-sfdi-schvalil-pravidla-pro-predkladani-a-hodnoceni-projektu-prispevkovych-programu-sfdi-pro-rozpocet-roku-2016/

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy se poradenství v oblasti dotací věnuje už od roku 1998. Za dobu naší existence jsme pro region získali finanční prostředky v celkovém objemu přes 2 miliardy Kč. Nabízíme komplexní péči o Váš projekt za férovou cenu, jejíž hlavní složka je odvislá od samotného získání dotace.

V rámci programů SFDI jsme úspěšně připravili např. žádost o dotaci pro obec Želechovice na úpravu chodníků v hodnotě 10 mil. Kč.

V případě zájmu o konzultaci projektových záměrů můžete kontaktovat Otakara Prudila, tel. 737565954, prudil@rravm.cz