ÚvodO společnosti Aktuality Podpora bezpečnosti pěších a cyklodopravy

Podpora bezpečnosti pěších a cyklodopravy

Výzva je zaměřena na podporu projektů ve dvou hlavních aktivitách.

V aktivitě „Bezpečnost dopravy“ se jedná o projekty rekonstrukcí, modernizací a výstavby bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy.

V rámci aktivity „Cyklodoprava“ budou podpořeny projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

Dané cyklostezky musí byt v daném území odůvodněné, kdy musí prokazatelně sloužit občanům k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Tato potřebnost se dokládá studií proveditelnosti, patřičně zdůvodňující potřebnost realizace stezky. Naše agentura je pro Váš projekt schopna tuto studii připravit.

V případě zájmu o konzultaci Vašeho záměru můžete kontaktovat Mgr. Tomáše Jučeku, tel. 739 719 638, nebo RNDr. Otakara Prudila, tel. 737 565 954