ÚvodO společnosti Aktuality Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Operační program zaměstnanost vypsal novou dotační výzvu jejímž hlavním cílem je přispět ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím posilování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců. V rámci projektu je možné naplánovat cyklus komplexních školení zaměstnanců až po dobu 2 let.
Výběr kurzů i lektorů se odvíjí od potřeb konkrétní firmy.
 Je možné se zaměřit na všeobecné kurzy typu jazykového vzdělávání nebo ekonomických a právních kurzů, nebo také na odborné technické vzdělávání podle oboru podnikání firmy. V případě, že firma zaměstnává odborníka, který je schopen proškolit další zaměstnance, je možné do projektu zařadit také mzdu vlastního lektora.

Příjem žádostí od 1. 7. do 31. 8. 2016                                                  
Finanční alokace výzvy: 1,5 mld. CZK
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK
Míra dotace: 85%
Oprávnění žadatelé: Obchodní korporace, OSVČ

Cílové skupiny: Zaměstnanci (osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci žadatele, kromě DPP)

Podporované aktivity:
  • - Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli.
  •  
  • Podporované oblasti vzděláván: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor.
  •  
Do rozpočtu projektu je možné zařadit také mzdové náklady proškolovaných zaměstnanců.

Bližší informace:
RNDr.Otakar Prudil
Email: prudil@rravm.cz
Tel.: 737 565 954